Warsztaty strzeleckie

Warsztaty to forma treningu strzelekiego, w którym strzelec sam decyduje co chce robić. Jedynym ograniczeniem jest regulamin strzelnicy i bzepieczeństwo uczestników oraz osób postronnych. Warsztaty odbywają się cyklicznie. Koszt jest podzielony pomiędzy uczestników i pokrywa cenę wynajmu obiektu i dojazdu prowadzącego strzelanie. Organizowane w Skarżysku Kamiennej na strzelnicy Casull.

Zapraszamy!

200,00 zł